صد و یک اسطوره از کتاب مقدس

کد شناسه :35379

داستان های تورات هر چقدر که تغییر یافته و با اساطیر درآمیخته باشند، ریشه در اندیشه ها و باورها و تاریخ انسان های پیشین دارند؛ تاریخی که چه بسا آثار آن را همچنان نیز در عقاید، باورها، سنن و آیین های بسیاری از مردم جهان بتوان یافت. در این کتاب، تلاش شده ریشه های این داستان ها و اتفاقات، در وقایع تاریخی یافته شود و بر اساس شواهد و مستندات تاریخی معلوم گردد که تا چه حد تغییر یافته و تا چه حد اصالت آن ها حفظ شده است. نویسنده بدون جانبداری و پیش داوری به سراغ داستان های کتاب مقدس رفته و ریشه های اساطیری و تاریخی آن ها را یافته و در مجموع صد و یک اسطوره را تحلیل کرده است. در هر فصل این کتاب به یک داستان و اسطوره پرداخته شده و ابتدا داستان بر اساس روایت تورات تعریف شده و پس از آن، داستان تاریخی و شکل های دیگر آن داستان یا اسطوره که در کتاب های دیگر به آن ها اشاره شده، تحلیل شده است. این کتاب یکی از چشمگیرترین پژوهش های اسطوره شناختی درباره کتاب مقدس در سال های اخیر است که هم برای مخاطبان متخصص و هم عموم علاقه مندان، کاربردی و مفید و جذاب است.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر